12. ročník Turnaja o pohár M. R. Štefánika - výsledky

Uverejnené: štvrtok, 17. december 2020

Krížovky

Kategória A

Turek 0 0 0 74/15,09/ 1
Paďour 0 0 0 84/15,19/ 2
Kováčik 0 0 0 102/15,37/ 3
Kandrik 0 0 0 109/15,44/ 4
Gonda 0 1 1 54/14,49/ 5
Kontuľ 0 2 2 109/15,44/ 6
Krajči 0 3 3 49/14,44/ 7
Chudý 2 0 2+5 111/15,46/ 8
Cvengroš 7 1 8 107/15,42/ 9
Droppa 4 0 4+5 111/15,46/ 10

Kategória B

Trangelová 0 0 0 15,04 1
Tomáš 0 1 1 15,30 2
Gašpár 0 1 1 15,39 3
Bubnár 2 0 2 15,11 4
Škulová 2 0 2 15,14 5
Kumičík 0 2 2 15,29 6
Sýkora 0 3 3 15,45 7
Schrötter 2 3 5 15,50 8
Páleník 3 3 6 15,42 9
Šarkan 3 8 11 15,45 10
Prekop 9 3 12 15,44 11
Hajovský 10 13 23 15,36 12
Bódi 0 23 23 15,47 13

Kategória C

Richtáriková 0 1 1 1
Mižialková 1 1 2 2
Páleníková 2 1 3 3
Gregorovič 1 3 4 4
Kučavová 3 2 5 5
Dedková 6 3 9 6
Ušiaková 35 12 47 7

pozn. chyby K1/chyby K2/spolu chýb/čas/doručené/poradie

Hádanky

Kategória A

01 Gonda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20
02 Turek 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 18
03 Krajči 1 3 4 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 17
04 Kováčik 3 4 5 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 16
05 Chudý 1 3 4 5 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 16
06 Kontuľ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 13 15 17 19 20 15
07 Paďour 2 3 4 5 7 8 10 12 13 14 15 16 17 19 20 15
08 Kandrik 1 2 3 4 5 8 10 12 13 15 16 17 19 20 14
09 Droppa 1 3 4 5 7 8 13 14 15 17 19 20 12

Kategória B

01 Bubnár 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 =82 b 17
02 Gašpár 1 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 =81b 17
03 Bódi 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 14 16 17 18 19 20 16
04 Trangelová 1 3 4 5 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 15
05 Kučavová 2 3 4 6 7 9 10 11 12 13 14 17 18 19 14
06 Sýkora 3 4 5 8 9 1011 12 13 14 17 19 20 13
07 Cvengroš 1 3 4 5 8 9 10 11 14 17 19 20 = 53 b 12
08 Páleník 4 5 6 8 10 11 12 13 14 18 19 20 = 48b 12
09 Škulová 3 4 5 8 9 12 13 14 17 18 19 20 = 39b 12
10 Kumičík 4 5 8 9 13 14 16 17 18 19 20 = 39 11
11 Tomáš 5 8 9 11 12 13 14 17 18 19 20 = 33 b 11
12 Schötter 3 5 6 8 9 10 11 17 18 19 10
13 Hajovský 4 5 8 9 12 14 17 19 20 9
14 Šarkan 1 5 13 17 19 20 6

pozn. riešené hádanky a pomocné body v prípade rovnosti

Sudoku pre každého

01 Richtáriková 53 80
02 Prekop 61 80
03 Kováčik 9-10 13-16 48
04 Páleníková 4*1 4*3 + 1* 8 70 24
05 Tvrzníková 4*1 333 8 57 21
06 Mižialko 1-4 678 15 70 21
07 Spáčil 4*1 4*3 69 16
08 Dedková 3*1 4*3 15
09 Cvengroš 1*1 4*3 viac ťažších riešení 13
10 Mižialková 4*1 3*3 13
11 Kučavová 12 /1-3-8 b ťažšie riešenie 12
12 Gašová 5-8 4*3 b 12
13 Ušiaková 4*1 2*3 10

Celkovým víťazom 12. ročníka Turnaja o pohár M. R. Štefánika sa stal Ján Turek.

Krúžok Chrobáci

Návštevy: 461