Výsledky online súťaže 2-2022

Uverejnené: utorok, 22. február 2022

Predkladám definitívne výsledky online súťaže. Prebor v Prostějove vyradil zo súťaže priateľov spoza rieky Moravy, tak druhé kolo by sa malo uskutočniť 19. marca, kedy v Čechách žiadny prebor nie je. Jozefovia by mali oslavy pripravovať pred a po súťaži. Navrhujem čas 16,00 na krížovky a 17,30 na vyplňovačku. Vyplňovačka bude na spôsob predsilvestrovskej logickej úlohy riešenej kategóriou C, ale bude pre všetkých. Hádanky nebudú. Ak máte záujem o skorší čas, dajte vedieť, nie je to definitívne. Priateľ Kumičík čestne upozornil, že ctenú pani spisovateľku nazval Bryndzovou, čo som ešte pred štúdiom jej diela začiatkom roka považoval za správne a hľadal som české slová ako brynda, bryndáček a podobne na križovanie do slabikovky. Tým sa posúva na tretie miesto a víťazom v kategórii B sa stáva priateľ Šarkan. Vo výsledkovej listine sú uvedení všetci, ktorí riešenie poslali. Na prezenčnom turnaji sa môžu objaviť vo výsledkoch len v jednej kategórii, ale v podstate ma teší Vaša ochota riešiť krížovky, ktoré sa neoplatí uverejňovať pre hŕstku riešiteľov v časopisoch. Obťažnosť v kategórii C mi nevyšla, asi sú riešitelia príliš dobrí.

 

Druhé chrobácko-tatranské kolo bude 19. marca o 16. hodine.

Za o Chrobáci P. Tibenský

 

Návštevy: 291